top of page
IMG_6157_edited.jpg
logga%25252520mycel_edited_edited_edited

21-22 maj Kurs om naturskogen med fokus på inventering.

Ett samarbete mellan Skydda skogen, Skogsnätverket Mycel och Naturskyddsföreningen Västerbotten.

För mer information och anmälan läs här

Naturskogens biologi

Skogsnätverket Mycel anordnar en studiecirkel i samarbeta med ABF där vi lär oss om naturskogens biologi, bevarande och naturhänsyn i skogsbruket.

Ledare på kursen är Patrik Nygren som har 30 års erfarenhet av att inventera naturskogar. Han har hjälpt både skogsbolag, myndigheter och privata skogsägare att identifiera skogar med höga naturvärden i Västerbotten.

Vi kommer att börja med att beskriva vad en naturskog är för något, dess strukturer, arter och trädåldrar. Sedan sätter vi det i förhållande till planterad skog och kalhyggen.

Vi kommer också att gå in på restaurering av skadade ekosystem och olika metoder för ekosystembaserat skogsbruk.

Kursen består av 5 teoretiska kvällsträffar(se tid och datum nedan) inomhus på Medlefors folkhögskola och 2-3 exkursioner där vi besöker olika naturskogar, dessa planerar vi tillsammans.

Datum och tid 18.30-20.45

22/2-22

8/3-22

22/3-22

5/4-22

19/4-22

Kursavgift 250 kr och i detta ingår fika på träffarna och ett kurskompendium.

 

Till kursanmälan 

Senast uppdaterad 2022-04-12
 
About & Subscribe
bottom of page