top of page
Gammelåkerstj. 1.jpg

Om oss

Skogsnätverket Mycel bildades i januari 2021 som ett oberoende nätverk i syfte att jobba för mer naturvård i Skellefteås skogar. Vi är inte en förening, utan jobbar under friare former. Under rubriken "Manifest" kan ni läsa mer om vad vi vill åstadkomma. 

Bland våra medlemmar finns biologer, skogsägare och aktivister. En del av oss har kämpat för att rädda Skellefteås naturskogar i 30 års tid, medan andra har ett mer nyväckt intresse för skogen. Vad som förenar oss alla är insikten att vi behöver agera omedelbart för att rädda de få spillror av naturskog som ännu finns kvar i kommunen.

 

För att sprida kunskap anordnar vi bland annat studiecirklar, exkursioner och föreläsningar, där deltagare kan lära sig mer om hur man upptäcker och räddar skogar med höga naturvärden, liksom hur man kan ta bra naturhänsyn i sitt skogsbruk samt hur skogen kan brukas utan kalhyggen. 

Ett exempel på vad man kan göra för att hjälpa oss är att informera människor i sin närhet om det mycket allvarliga tillståndet för våra sista naturskogar och alla växter, djur och svampar som lever där. Här på vår hemsida finns gott om material som det är fritt att använda och sprida vidare. Ange dock gärna källan!

Vi tar tacksamt emot tips på skyddsvärda hotade gammelskogar.  Många av de skogar i kommunen som idag är skyddade som naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal, är skogar som vi hittat och kämpat för.

 

Läget för naturskogarna är allvarligare än någonsin och det krävs omedelbara insatser för att rädda vad som räddas kan. Därför behöver vi fler medlemmar! Kanske just du vill göra en insats för skogen och dess myllrande mångfald av invånare? Läs i så fall mer under rubriken "Vill du vara med?"

Utflykt.jpg
IMG_6157_edited.jpg
bottom of page