top of page
Tjärnbergh2.jpg

     Reportage från besöksvärda skyddade naturskogar

255175591_1114076246034173_7631788365438020317_n.jpg

Tjärnbergshedens naturreservat

Tjärnbergshedens naturreservat ligger några mil söder om Skellefteå stad. Reservatet omfattar 99 ha med både myr, lågproduktiv tallnaturskog samt en av de mest spektakulära exemplen på riktigt högproduktiv grannaturskog i Västerbottens kustland!
Följ länken och läs mer.

Text och bild. Patrik Nygren
Tjärnbergh 1.jpg
Avanäset 1.jpg

Avanäsets naturreservat

Avanäsets naturreservat ligger vid havet i sydöstra delen av Skellefteå och omfattar 714 ha varav 176 ha är land och resten är vatten.

Text och bild. Patrik Nygren

Gammelåkerstjärnens naturskog

Vid Gammelåkerstjärnen mellan Vallen och Vebomark finns en gammal naturskog på bägge sidor om tjärnen.

Det är länge sedan jag först hittade skogen och sedan följde några års kamp för att få den skyddad. Först ville inte den lokala Skogsstyrelsen klassa den som nyckelbiotop men sedan ganska många år tillbaka är skogen skyddad i två biotopskydd på totalt ca 16 ha.

Text och bild. Patrik Nygren
Gammelåkerstj. 1.jpg
bottom of page